Skip to content
Home » Новости » ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА

ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА

Во рамките на проектот за подобрување на отпорноста кон поплавите во полошкиот регион како дел од мерката за енергетска ефикасност набавени се печки на пелети за училиштата во:
с. Милетино, с. Гургурница, с. Радиовце, с. Волковија и с. Блаце.
Овој проект се финансира од Швајцарската влада, се имплементира од УНДП во партнерство со МЖСПП и општините од полошкиот регион