Во рамките на проектот за подобрување на отпорноста кон поплавите во полошкиот регион како дел од мерката за енергетска ефикасност набавени се печки на пелети за училиштата во:
с. Милетино, с. Гургурница, с. Радиовце, с. Волковија и с. Блаце.
Овој проект се финансира од Швајцарската влада, се имплементира од УНДП во партнерство со МЖСПП и општините од полошкиот регион