Линкот на македонски за седница на Советот што ќе се одржува денеска 07.12.2022, во 13:00 часот.