Дефектот е одстранет, ќе има улично осветлување во с.Челопек, општина Брвеница .