Skip to content
Home » Новости » ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ


Се споделуваат слики за наводна кражба на нафта од паркингот стациониран во с.Челопек во општина Брвеница.
Почитувани,
Општина Брвеница за прв пат има донесено правилник за начинот на користење на службените возила и работни машини а со тоа сите злоупотреби на службените возила и нафта за истите се невозможни.
За секој литар и километар кој што е потрошен или поминат има уредна евиденција и се вршат редовни контроли.
Објавените слики се тенденциозно клеветење поради погорепосоченото и со намера да се нанесе штета на угледот на општината, вработените и лица ангажирани од страна на општина Брвеница.
На сликите освен вработени лица и лица ангажирани од општината за службени цели со уредна документација, нема ништо спорно и нема никакви елементи за кражба.
Вработениот на сликата е лице кое е најзаслужно за заштедите кои се направени изминатиов период и ја разбираме нервозата, нема веќе злоупотреби и крадење во општина Брвеница!

Со почит