Штом се создадоа временски услови за работа, продолживме со инфраструктурни проекти.

Во моментов со сопствена механизација се работи на поставување на канализација со должина 130 метри во с. Д.Седларце и 12 метри кружен ток за вода додека во с. Брвеница се врши прередување на бекатон плочки во должина од 210 метри со избран изведувач Мујо Компани.