Денеска (27.04.2023) ќе се одржува Седница на Советот во 13:30 часот.