Денеска (25.05.2023) ќе се одржува Седница на Советот во 12:00 часот.