Skip to content
Home » Новости » До:Граѓаните на Општина Брвеница,обврзници за данок на имот и комунална такса

До:Граѓаните на Општина Брвеница,обврзници за данок на имот и комунална такса

Ве известуваме дека општина Брвеница ги изготви Решенијата за данок на имот и комунална такса за даночните обврзници на територија на општина Брвеница за 2023год.

Истите ќе Ви бидат доставени на вашата адреса регистрирана во базата на системот за даноци преку Македонска Пошта на Република Македонија и лично на рака од страна на овластени лица.

Општина Брвеница Ве повикува да ги подмирите сите обврски што ги имате према општината.

Даночните обврзници, своите обврски можат да ги проверат преку финансиската картица за заостанат долг од предходните години преку веб- страната на општината: www.brvenica.gov.mk

За дополнителни информации можете да се обратите во просториите на општина Брвеница.

Маил: rexhije.bajrami@hotmail.com

ДОКУМЕНТ