Skip to content
Home » Новости » НАЈТРАНСПАРЕНТНИ ОД РЕДОТ НА ОПШТИНИТЕ ВО 2023 год.

НАЈТРАНСПАРЕНТНИ ОД РЕДОТ НА ОПШТИНИТЕ ВО 2023 год.

Општина Брвеница меѓу најтранспарентни општини во Република Македонија

?И оваа година напреднавме во делот на јавното информирање а нашата цел е секоја информација без исклучок да стигне до секој граѓанин навремено и точна.

https://www.ccc.org.mk/images/stories/ak2023mk.pdf