Skip to content
Home » Новости » ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани, Ве информираме дека согласно член 14 од Закон за јавна чистота, ЗАБРАНЕТО е фрлање комунален отпад…
Надлежните комунални инспекциски служби согласно законските одредби континуирано преземаат соодветни мерки и во согласност со нивните овластувања и надлежности, изминатата недела се затекнати прекршители кои вршеле фрлање и запалување на отпад. Изречени се 7 прекршочни санкции со издавање на мандатен платен налог.
Општина Брвеница апелираат до граѓаните правилно да го одлагаат својот отпад, да не создаваат диви депонии коишто ја загадуваат животната околина.

ПРЕКРШОЧЕН НАЛОГ