Home » Archives for Општина Брвеница

Општина Брвеница

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-32/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена Е1.13 – Површински соларни… Read More »РЕШЕНИЕ

ОПОМЕНА ЗА БЛОКИРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Општина Брвеница ги известува граѓаните и фирмите дека ќе пристапи кон реализација на решенијата за забрана на користење на средства неплатени обврски кои не се… Read More »ОПОМЕНА ЗА БЛОКИРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ