Skip to content
Home » Новости » ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани

Поради инвестиција и зафат од МЕПСО на 110кв напонско ниво во големата трафостаница 110кВ Тетово 1

На ноќта сабота – недела во период од 03:00 до 09:00 на 01.10.2023

Без напојување ке остана целиот реон на КЕЦ Тетово и тоа
Боговиње, сиричино, Камењане, Јеловјане, Џепчиште, Палчиште, Брвеница, Седларце, Ѓермо, Гургурница

Цела Општина Желино
Цела Општина Тетово

Раковец, Урвич, Ратае, Челопек, Порој, Мала Речица, Сараќино, Блаце, Жилче, Шемшево, Ново село Шар

Со почит