Skip to content
Home » Новости » Изложба на расни кучиња

Изложба на расни кучиња

?Уште еден викенд во кој општина Брвеница е средиште на убава национална изложба.
Имено, Кинолошкото друштво ,,Балтепе” Тетово, организираа државна изложба на расни кучиња и специјална изложба само за шарпланинци.
?????
https://www.facebook.com/kinoloskodrustvo.baltepetetovo?mibextid=ZbWKwL