Skip to content
Home » Новости » ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

За зимско одржување на локалната патна мрежа и улици во населените места. И одлука за назначување на лица кординатори.