Skip to content
Home » Новости » Одлука

Одлука

Зa повторно oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна анкета по предлог Урбанистички план за село Брвеница со разработка на блокови 1, 2, 3, 4 КО Брвеница, општина Брвеница