Skip to content
Home » Новости » ДА СЕ ПОДСЕТУВАМЕ!

ДА СЕ ПОДСЕТУВАМЕ!

Најдобар покажувач на она што сме направиле во последните две години е тоа што си спомнуваме, бидејќи преку тоа се подобруваме и напредуваме секоја година.

ПРВ ОТЧЕТ:

ЛИНК

ВТОР ОТЧЕТ:

ЛИНК