Skip to content
Home » Новости » СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

Денес 29.12.2023 ќе се одржува седница на Советот во 13:00 часот.