Skip to content
Home » Новости » РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБИКОЛНИЦАТА ВО С.ЧЕЛОПЕК

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБИКОЛНИЦАТА ВО С.ЧЕЛОПЕК

Продолжуваме со реализација на клучни капитални проекти.
Општина Брвеница, започна со работни активности за реализација на проектот за “Реконструкција на Обиколницата во с.Челопек, поточно патниот правец од муслиманските гробиштата до центарот во Долни Челопек.