Home » Соопштенија

Соопштенија

ОПОМЕНА ЗА БЛОКИРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Општина Брвеница ги известува граѓаните и фирмите дека ќе пристапи кон реализација на решенијата за забрана на користење на средства неплатени обврски кои не се… Read More »ОПОМЕНА ЗА БЛОКИРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Почитувани граѓани на општина Брвеница

Општина Брвеница е подготвена за претстојната зима и зимското одржување на локалнитепатишта и улици за коишто е надлежна. Во текот на зимската сезона коловозните ленти… Read More »Почитувани граѓани на општина Брвеница