СТАРТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СТАРТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Локалниот економски развој е надлежност на локалната самоуправа и, како таков, зависи во најголем дел од доброто планирање од страна на самата единица на локалната самоуправа. Мерките на национално ниво,...
Read More
ТРЕТА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

ТРЕТА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, во општина Брвеница се одржа третата сесија наБуџетскиот Форум.Беа презентирани Програмите што треба да се реализират во наредната година 2023 год како и Предлог Проектите кои ќе се реализират во идните буџети.   Граѓаните во втората сесија на форумот ги предлагаПрограмите за 2023 година, истите се одобрија од градоначалникот на општина Брвеница и од раководителите на...
Read More
ОТВОРЕН ДЕН НА ОПШТИНАТА

ОТВОРЕН ДЕН НА ОПШТИНАТА

ОПШТИНСКИ БУЏЕТ 2023 Почитувани граѓани, Заради транспарентно креирање на буџетот на општина Брвеница за 2023 година, локалната самоуправа ги повикува сите заинтересирани граѓани и граѓански организации да земат активно учество...
Read More
Започнавме сo градежни работи

Започнавме сo градежни работи

Започнавме сo градежни работи и тоа: Обложување на базен за вода со битуменска лепенка во с. Гургурница, реконструкција на улица Чедомир Момировски во с. Брвеница и проширување на канализационата мрежа...
Read More
ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА

ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА

Во рамките на проектот за подобрување на отпорноста кон поплавите во полошкиот регион како дел од мерката за енергетска ефикасност набавени се печки на пелети за училиштата во:с. Милетино, с....
Read More
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОРУМ

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОРУМ

Ги покануваме жителите да учествуваат на Буџетски форум кој се спроведува од странана општина Брвеница. На форумските сесии присутните преку своето учество ќе имаат можност да се запознаат и дадискутираат...
Read More
ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА БУЏЕТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА БУЏЕТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

Почитувани, Општина Брвеница согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна...
Read More
ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувана сограѓани и жители од општина Брвеница а посебно од с. Радиовце Ги слушаме и гледаме Вашите реакции за патот во новата населба во с. Радиовце и сосема сте во...
Read More
ПОКАНА

ПОКАНА

Меѓународното училиште Маариф во Тетово организира настан по повод Светскиот ден на науката за мир и развој кој ќе се одржи на 30.11. 2022, Среда. Ќе се одржат натпревари и...
Read More
ВТОРА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

ВТОРА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, 10 Ноември се одржаа втората сесија на Буџетскиот Форум.Беа презентирани расходите на општината и Буџетските Програмите. Граѓаните гипредлага нивните Програми за 2023 година по областа на: Образование Изградба и...
Read More
Општина Брвеница, MK
Ажурирано : 04.12.2022 - 22:28
8°C
облачно
Sunrise: 06:47
Sunset: 16:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА БУЏЕТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

Почитувани, Општина Брвеница согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2023 година. Со цел…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувана сограѓани и жители од општина Брвеница а посебно од с. Радиовце Ги слушаме и гледаме Вашите реакции за патот во новата населба во с. Радиовце и сосема сте во право! Имено, новата населба е формирана пред околу 40 години…

ПОКАНА

Меѓународното училиште Маариф во Тетово организира настан по повод Светскиот ден на науката за мир и развој кој ќе се одржи на 30.11. 2022, Среда. Ќе се одржат натпревари и саеми преку различни научни проекти. Учениците ќе бидат оценувани од…

ВТОРА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, 10 Ноември се одржаа втората сесија на Буџетскиот Форум.Беа презентирани расходите на општината и Буџетските Програмите. Граѓаните гипредлага нивните Програми за 2023 година по областа на:

БУЏЕТСКИ ФОРУМ ВТОРА СЕСИЈА

Ги покануваме жителите да учествуваат на Буџетски форум кој се спроведува од странаопштина Брвеница.На форумските сесии присутните преку своето учество ќе имаат можност да се запознаат и дадискутираат за реализацијата на буџетот на општина Брвеница за тековната 2022, но и…

БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, во општина Брвеница успешно се одржа Буџетски Форум, првата сесија, пројектод УСАИД, форум кој ги утврдува потребите на граѓаните на општина Брвеница.Предлозите на граѓаните со поголем предност ќе бидат во буџетската програма за 2023година.Координатор:Недиме СалаиРеџије БајрамиХаќим РамаданиГраѓаните беа детално…

 

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПШТИНАТА

Општина Брвеница
АДРЕСА НА ОПШТИНАТА

ул. “М.TИTO” бб
1216, Брвеница
Република C. Македонија

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК
Oд 08:00 до 16:00 часот
Пауза од 10:30 до 11:00 часот

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Tел: 044/456-015

E-маил: opstina@brvenica.gov.mk

Градоначалник г. Јовица Илиевски
gradonacalnik@brvenica.gov.mk

Секретар г. Горан Јовановски sekretar@brvenica.gov.mk

Е-маил за дијаспора
dijaspora@brvenica.gov.mk

 

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ