Skip to content
Home » Документи

Документи

СOOПШTEНИE

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност до 10… Read More »СOOПШTEНИE

ОДЛУКА

За избор за кандидат по објавен Интерен оглас за унапредување на административен службеник