Skip to content
Home » Документи » Page 3

Документи

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КО ТЕНОВО

Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на… Read More »УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КО ТЕНОВО