Home » Документи » Page 2

Документи

ПОКАНА

Шесттата седница на Советот на општина Брвеница Седницата ќе се одржи на 28.03.2022 г. (понеделник), со почеток во 13,00 часот во просториите на општина Брвеница.