Home » Документи » Page 5

Документи

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели, со намена А1.5- Станбени куќи во состав… Read More »РЕШЕНИЕ

ПОКАНА

Шесттата седница на Советот на општина Брвеница Седницата ќе се одржи на 28.03.2022 г. (понеделник), со почеток во 13,00 часот во просториите на општина Брвеница.