Skip to content
Home » Новости

Новости

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички Проект за Инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – кабелски подземен вод, од границата на КО Неготино-Полошко… Read More »СООПШТЕНИЕ