Home » Новости

Новости

АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА ПАТУВАЊА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

АНКЕТНА ФОРМА Почитувани граѓани на полошкиот регион Планирањето на одржлива урбана мобилност претставува нов концепт за стратешко планирање на урбаниот транспорт во градовите кое е… Read More »АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА ПАТУВАЊА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

Денес остварив средба со Градоначалникот на Град Раб господин Никола Гргуриќ.

На овој работен состанок се дискутираше за можноста за соработка помеѓу нашите општини, пред сѐ во насока на пренесување на позитивните искуства. Од страна на… Read More »Денес остварив средба со Градоначалникот на Град Раб господин Никола Гргуриќ.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните на Челопек дека поради реконструкција на патот до с. Стримница ќе биде затворен за сообраќај до 23.07.2022 (сабота).

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежнa парцелa, со намена А1.5- Станбени куќи во состав… Read More »РЕШЕНИЕ