Home » Новости

Новости

ОДЛУКА

Одлука за утврдување на надоместок за уредување на градежно земјиште за градба на семејни стамбени згради и други објекти

ПРОДОЛЖУВАМЕ СО ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Штом се создадоа временски услови за работа, продолживме со инфраструктурни проекти. Во моментов со сопствена механизација се работи на поставување на канализација со должина 130… Read More »ПРОДОЛЖУВАМЕ СО ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ