Skip to content
Home » Новости

Новости

СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА

Почитувани граѓани, Службата за зимско одржувањето на локалните патиштата на општина Брвеница продолжи и вечерва со фрлање на сол и ризла низ сите патни правци… Read More »СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА