Home » Новости

Новости

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради снемање на електрична енергија се прекинува директниот пренос на Седница на Советот.Седница на Советот продолжува во услови додека не се регулира електричната енергија

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН – ЛЕАП 2023-2029.

Согласно Законот за Животна средина и Методологијата за изработка на Локален Еколошки Акционен План усвоена од МЖСПП, Градоначалникот на општина Брвеница покрена Иницијатива за изработка… Read More »ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН – ЛЕАП 2023-2029.