Skip to content

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На ден 19.11.2023 година по барање на ,,Црвен крст,, на РСМ, во просториите на општина Брвеница (сала за состаноци, стара зграда) ќе се одржи хуманитарна активност, каде што екипите на...
Read More
СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

Денеска 09.11.2023 ќе се одржува седница на Советот во 13:00 часот. https://youtube.com/live/bl3_6PHYoa0?feature=share
Read More
СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

Денеска 31.10.2023 ќе се одржува седница на Советот во 13:00 часот. https://youtube.com/live/hhzcTygvW74?feature=share
Read More
ЈАВНА ОБЈАВА

ЈАВНА ОБЈАВА

Согласно законските измени на Законот за даноците на имот („Сл. весник на РМ“ бр.61/04… Сл. весник на РСМ 151/21), кој започна да се применува од 01.01.2022 година Општина Брвеница, ги...
Read More
МОЈОТ ДАНОК ЗА МОЈАТА ОПШТИНА

МОЈОТ ДАНОК ЗА МОЈАТА ОПШТИНА

Општина Брвеница се приклучува во кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ - До подобри општини, со навремено подмирување на данокот на имот, кој се реализира во соработка со  Агенцијата на...
Read More
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ

ПРОЦЕДУРА БАРАНЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ РЕШЕНИЕ ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ БАРАЊЕ ЗА ПОСТАПКА
Read More
Изложба на расни кучиња

Изложба на расни кучиња

?Уште еден викенд во кој општина Брвеница е средиште на убава национална изложба.Имено, Кинолошкото друштво ,,Балтепе" Тетово, организираа државна изложба на расни кучиња и специјална изложба само за шарпланинци.?????https://www.facebook.com/kinoloskodrustvo.baltepetetovo?mibextid=ZbWKwL
Read More
Одлука за избор на кандидат за вработување
ПРИЈАВА

ПРИЈАВА

За вработување по јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време.ПРИЈАВА
Read More
ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани Поради инвестиција и зафат од МЕПСО на 110кв напонско ниво во големата трафостаница 110кВ Тетово 1 На ноќта сабота - недела во период од 03:00 до 09:00 на 01.10.2023...
Read More
Општина Брвеница
Ажурирано : 29.11.2023 - 22:04
одвоени облаци 4°C
одвоени облаци
Sunrise: 06:41
Sunset: 16:06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На ден 19.11.2023 година по барање на ,,Црвен крст,, на РСМ, во просториите на општина Брвеница (сала за состаноци, стара зграда) ќе се одржи хуманитарна активност, каде што екипите на Служба за трансфузија Тетово непречено ќе ја извршува својата задача…

ЈАВНА ОБЈАВА

Согласно законските измени на Законот за даноците на имот („Сл. весник на РМ“ бр.61/04… Сл. весник на РСМ 151/21), кој започна да се применува од 01.01.2022 година Општина Брвеница, ги известува сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на…

МОЈОТ ДАНОК ЗА МОЈАТА ОПШТИНА

Општина Брвеница се приклучува во кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ – До подобри општини, со навремено подмирување на данокот на имот, кој се реализира во соработка со  Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Проектот има за цел да…

1 2 25

 

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПШТИНАТА

Општина Брвеница
АДРЕСА НА ОПШТИНАТА

ул. “М.TИTO” бб
1216, Брвеница
Република C. Македонија

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК
Oд 08:00 до 16:00 часот
Пауза од 10:30 до 11:00 часот

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Tел: 044/456-015

E-маил: opstina@brvenica.gov.mk

Градоначалник г. Јовица Илиевски
gradonacalnik@brvenica.gov.mk

Секретар г. Горан Јовановски sekretar@brvenica.gov.mk

Е-маил за дијаспора
dijaspora@brvenica.gov.mk

 

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ