НОВОСТИ

News 1

04.05.2020

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА - За утврдување на услови за начинот на градење - Радиовце

Прочитај повеќе>
News 1

04.05.2020

Соопштение - Јавен увид за Општиот акт - Радиовце

Прочитај повеќе>
News 1

08.04.2020

Барање - за работна дозвола за време на полицискиот час

Прочитај повеќе>
News 1

08.04.2020

Соопштение - За ограничен сообраќај

Прочитај повеќе>
News 1

13.03.2020

Соопштение - COVID 19

Прочитај повеќе>
News 1

11.03.2020

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА - За утврдување на услови за начинот на градење во село Теново за кое нема важечки урбанистички план

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори