Skip to content
Home » Новости

Новости

Анкетен Лист

Урбанистички проект вон опфат наурбанистички план, со намена Е1.13 –Површински соларни и фотоволтаичниелектрани, за КП 1546/1, КП 1546/2 и КП1545, КО Челопек-вон г.р., општинаБрвеница

СРЕДБА СО ЗАМ. АМБАСАДОР НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА Г-ДИН ОТТО ГРАФ

Денеска 24.01.2022 год. во просториите на општина Брвеница имавме чест како гостин да ни биде зам.амбасадорот на Сојузна Република Германија г-дин Отто Граф. Во ова… Read More »СРЕДБА СО ЗАМ. АМБАСАДОР НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА Г-ДИН ОТТО ГРАФ

СРЕДБА СО МУФТИЈАТА НА ТЕТОВО И ТЕТОВСКО Г-ДИН ЌАНИ НЕСИМИ

На мое големо задоволство, денес остварив средба со Муфтијата на Тетово и тетовско г-дин Ќани Несими, со кого договоривме чести пријателски средби и воедно голема… Read More »СРЕДБА СО МУФТИЈАТА НА ТЕТОВО И ТЕТОВСКО Г-ДИН ЌАНИ НЕСИМИ