Skip to content

Për arsye teknike përkohësisht kemi shkëputje të transmetimit të Mbledhjes së Këshillit nga transmetimi direkt.

Mbledhja e Këshillit do të vazhdoj deri sa të rregullohet defekti me rrymën elektrike.