Home » Financa

Financa

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE


Buxheti

* Buxheti i komunës së Bërvenicës nga viti 2019 është në një dokument.

VitiFiskaleBilanci i të hyraveShpenzimetPjesa e dytë
2023
2022
2021
2020
2019
2018FiskaleBilanci i të hyraveShpenzimetPjesa e dytë
2017FiskaleBilanci i të hyraveShpenzimetPjesa e dytë
2016FiskaleBilanci i të hyraveShpenzimetPjesa e dytë
2015FiskaleBilanci i të hyraveShpenzimetPjesa e dytë

PROPOZIM BUXHETI

2023Propozim buxheti
2022Propozim buxheti

Vendimi për realizimin e buxhetit

2022Dokument

Buxheti qytetar

2023Dokument

Kalendari Buxhetor

VitiKalendari
2023Dokument
2022Dokument
2020Dokument

Kuartali

VitiI parëI dytëI tretëI katërt
2023I parë
2022I parëI DytëI tretëI katërt
2021I parëI dytëI tretëI katërt
2020I parëI dytëI tretëI katërt
2019I parëI dytëI tretëI katërt
2018I parëI dytë I tretë I katërt
2017I parë 1, 2, 3I dytë 1, 2, 3I tretë 1, 2, 3I katërt 12, 3
2016I parë 1, 2, 3I dytë 1, 2, 3I tretë 1, 2, 3I katërt 1, 2, 3
2015I parë 1, 2, 3I dytë 1, 2, 3I tretë 1, 2, 3I katërt 1, 2, 3

Rebalanci

VitiI parëI dytëI tretëI katërt
2022DokumentDokument
2021DokumentDokument//
20201///
20191//1
20181///

Llogaria përfundimtare

VitiLlogaria përfundimtare
2022Dokument
2021Dokument
2020Dokument
2019Dokument
2018Dokument

Maksimumi i arkës

VitiDokumenti
2022Dokument

VENDIM

VitiPër ndryshim dhe zgjerim-plotësim
të mjeteve për Buxhetin
2023Dokument

E-mail: financa@brvenica.gov.mk

Udhëheqës i seksionit për kontabilitet dhe pagesë: Ibrahim Ajdari