Home » Veprimtari Juridike

Veprimtari Juridike

SEKTORI PËR PUNË NORMATIVO JURIDIKE DHE VEPRIMTARI PUBLIKE


Tabela e vendeve të punës në komunën e Bërvenicës

Sistematizimi i vendeve të punës

TipiTabela e vendeve të punësSistematizimi
PDFDokumentDokument