Skip to content

Veprimtari Juridike

SEKTORI PËR PUNË NORMATIVO JURIDIKE DHE VEPRIMTARI PUBLIKE


Tabela e vendeve të punës në komunën e Bërvenicës

Sistematizimi i vendeve të punës

TipiTabela e vendeve të punësSistematizimi
PDFDokumentDokument

Vendimi dhe Rregullorja

LLOJIVendimi dhe RregullorjaRregullorja
PDFDokumentDokument

Si të aplikoni për qëndrim?

  • Kjo mund të bëhet online duke plotësuar dokumentin pdf që mund ta shkarkoni në kompjuterin tuaj dhe më pas me email tek punonjësi i administratës, dokumentit pdf duhet t’i bashkëngjitet edhe një kopje e kartës së identitetit.
  • Ju gjithashtu duhet të keni dëshmi të borxhit të shlyer ndaj komunës (kartelë financiare), këtë mund ta kontrolloni në departamentin e taksave. 
  • Pas dërgimit në emailin zyrtar, duhet të kryeni edhe një pagesë në bankë ose postë, të cilën mund ta shihni si shembull të formularit të pagesës më poshtë.
  • Nëse i keni këto dokumente të listuara më sipër, mund të shkoni në administratën komunale me fletëpagesën e paguar për të marrë dokumentin.
LlojiKërkesëFletëpagesaEmail
PDFKërkesëFletëpagesapravni.raboti@brvenica.gov.mk