Home » Agjenda

Agjenda

TAKIMET E KËSHILLIT

DataFtesa për mbledhjet
25.05.2023Ftesë
27.04.2023Ftesë
22.03.2023Ftesë
23.02.2023Ftesë
10.02.2023Ftesë
30.01.2023Ftesë
22.12.2022Ftesë
07.12.2022Ftesë
04.11.2022Ftesë
31.10.2022Ftesë
20.09.2022Ftesë
15.08.2022Ftesë
07.07.2022Ftesë
01.06.2022Ftesë
23.05.2022Ftesë
13.05.2022Ftesë
28.04.2022Ftesë
21.04.2022Ftesë
28.03.2022Ftesë
24.02.2022Ftesë
27.01.2022Ftesë
27.12.2021Ftesë
06.12.2021Ftesë
25.11.2021Ftesë

Ftesat e Këshillit 2017 – 2021


12:09:26, 2021-09-09

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 10.09.2021


11:18:03, 2021-08-13

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 18.08.2021


14:31:22, 2021-08-03

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 04.08.2021


12:48:32, 2021-07-16

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 22.07.2021


13:46:19, 2021-06-30

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 02.07.2021


11:45:11, 2021-06-06

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 09.06.2021


09:11:14, 2021-05-25

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 26.05.2021


15:09:40, 2021-04-26

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 27.04.2021


13:03:50, 2021-03-23

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 29.03.2021


12:00:00, 2021-02-23

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 24.02.2021


12:00:00, 2021-01-23

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 27.01.2021


15:48:31, 2021-01-14

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 18.01.2021


15:41:17, 2020-12-11

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 16.12.2020


10:17:03, 2020-02-05

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 06.02.2020


09:31:15, 2020-01-27

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 27.01.2020


10:00:29, 2019-12-20

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 26.12.2019


13:00:53, 2019-11-26

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 29.11.2019


15:35:24, 2019-11-13

Ftesë për mbledhje të Këshillit me 14.11.2019