Skip to content

Ambienti Jetësor

SEKSIONI PËR MBROJTJEN E AMBIENTIT JETËSOR


Formulare

Kërkesë për miratimin e Elaboratit për mbrojtjen e
mjedisit jetësor
Dokument
Kërkesë për dhënie leje mjedisi ekologjik të
integruar B
Dokument
Kërkesë për ndryshim leje mjedisi ekologjik të
integruar B
Dokument
Kërkesë për qasje për informacion nga ambienti jetësorDokument

08:02:17, 2021-12-01

Shpallje pёr B Leje Ekologjike DPTGU PËRPARIMI PAT f.Çellopek

Kёrkesё pёr B Leje Ekologjike DPTGU PËRPARIMI PAT f.Çellopek

TIPDokument
PDFShpallje
PDFKërkesë

12:49:27, 2021-08-24

B-leje ekologjike VK KOMPANI f.Bervenicë – ferma e derrave

ТIPDokument
PDFB-leje ekologjike VK KOMPANI

11:05:35, 2021-07-23

Shpallje – Projekt – B – leje ekologjike tё integruar

DRAFT B – Leje ekologjike e integruar

ТIPDokument
PDFShpallje
PDFLeje Ekologjike e integruar

15:09:08, 2021-06-29

Shpallja e kërkesës për ndryshimin e lejes B-mjedisore “MIÇ ÇELLOPEÇKO” – f. Bërvenicë

Kërkesa për ndryshimin e lejes B-mjedisore “MIÇ ÇELLOPEÇKO” – f. Bërvenicë

ТIPDokument
PDFShpallje
PDFKërkesa për ndryshim

10:30:15, 2021-05-28

Shpallje – për kërkesën për marrjen e – B Leje e integruar mjedisore nga “VK-KOMPANI DOOEL” f.Bërvenicë – fermë derrash

Kërkesa për leje mjedisore B nga “VK-KOMPANI DOOEL” f.Bërvenicë – fermë derrash

ТIPDokument
PDFShpallje
PDFKërkesa për leje mjedisore

13:40:39, 2020-02-11

Shpallje – Projekt – B – leje ekologjike tё integruar për “MIÇ ÇELOPEÇKO” f.Bёrvenicё

Leja ekologjike e integruar B – “MIÇ ÇELLOPEÇKO”.

Projekt – B – leje ekologjike tё integruar për “MIÇ ÇELOPEÇKO” f.Bёrvenicё

ТIPDokument
PDFShpallje
PDFLeje ekologjike
PDFProjekt – B -Leje ekologjike

Udhëheqës i seksionit: Slavica Todoroska

E-mail adresa: slavica.todoroska@brvenica.gov.mk