Skip to content

NPK VARDAR

RAPORTI PËR PUNËN E NPK VARDAR BËRVENICË

VitiRaporti financiarRaporti vjetor i punës
2023RaportiLlogaria vjetore e punës
2022RaportiLlogaria vjetore e punës
2021RaportiLlogaria vjetore e punës
2020RaportiLlogaria vjetore е punës
2019RaportiLlogaria vjetore е punës

PLAN PROGRAMA PËR PUNË

2024Plan Programa
2023Plan Programa
2022Plan programa

05-04-2019

RAPORTI PËR PUNËN E NPK VARDAR BËRVENICË

PËR VITIN KALENDARIK 2018.

VitiRaportiRaporti vjetorFinancatPërfundimi Këshill
2018RaportiLlogaria vjetoreLlogaria përfundimtareRaporti për punën

E-mail adresa: vardar_ojp@hotmail.com