Skip to content

Rregullorja

Për organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e kryerjes së detyrave të administratës komunale të komunës së Bërvenicës

Rregullorja e administratës