Skip to content

Furnizime Publike

TipiDokumentViti
PDFPer ndertimin e rrugeve me pllaka bekaton rruga dega 1 ka Koço Racin2022
PDFVeshja e një pishinë uji me copë bitumi në f.  Gurgurnicë2022
PDFPër blerjen e druve të zjarrit për nevojat e shkollave fillore dhe të rrethit2022
PDFPër prodhimin, transportin dhe montimin e punimeve bravandreqës për nevojat e komunës2022
PDFPër blerjen e rërës tampon për nevojat e komunës së Bërvenicës2022
PDFPër ndërtimin e rrugës Marshall Tito, dega 2, kp539/21, në fshatin Bërvenicë.2022
PDFPër ndërtimin e rrugës Cede Momirovski në fshatin Bërvenicë2022
PDFProkurimi dhe transporti i peletit për nevojat e komunës së Bërvenicës2022
PDFPër zhvillimin e planeve urbane (UPS, UPVNM) dhe projekteve urbanistike (UP) me ekspertizë për nevojat e komunës së Bërvenicës.2022
PDFPër prokurim publik të autobusit të përdorur për nevoja të komunës së Bërvenicës2022
PDFPër prokurimin publik për shërbimet e komunikimit celular2022
PDFPër prokurimin dhe transportin e tabelave të komunikacionit me qëllim të veçantë2022
PDFBlerja e energjisë elektrike (rryma aktive)2022
PDFPër ndërtimin e rrugës Braça Stefanoviq në f. Bërvenicë2022
PDFPër prokurimin dhe transportin e mjeteve civile-teknike me qëllim të veçantë2022
PDFKryerja e mbikëqyrjes profesionale gjatë ndërtimit dhe rikonstruksionit të rrugëve dhe rrugicave lokale2022
PDFPër një marrëveshje kuadër për krijimin e dokumentacionit të projektit për zonën e ndërtimeve të ulëta dhe shumëkatëshe2022
PDFPër shërbimet e punësimit të përkohshëm2022
PDFPër transportin e nxënësve për shkollat ​​fillore në territorin e komunës së Bërvenicës2022
PDFKontratë për prokurimin dhe transportin e peletit për nevojat e komunës2022
PDFKontrata për blerjen e derivateve dhe vajrave për automjete në komunën e Bërvenicës2022
PDFKontrata për prokurimin e furnizimeve të zyrës me materiale2022
PDFPër blerjen e vajit të transportit për djegie – vaj ekstra i lehtë (EL-1)2022
PDFMarrëveshje koncesionare për grumbullimin e mbeturinave në të gjithë territorin e komunës së Brvenicës2021
PDFKontrata për prokurimin e rërës tampon për nevojat e komunës së Bërvenicës2021
PDFProjekti bazë për rregullimin e oborrit të kishës dhe komunës së Bërvenicës2021
PDFKontrata për ndërtimin e rrugëve të banimit në f. Çellopek2021
PDFKontrata për projektin bazë për rindërtimin dhe rehabilitimin e rrugës 1 me degët 1,2,3 dhe 4 në f. Sedllarcë e Poshtme2021
PDFKontrata për prokurimin e tubave të kanalizimeve për nevojat e komunës së Brvenicës2021
PDFKontrata për ndërtimin e kanalit të betonit të armuar-2 për ujin e atmosferik f. Çellopek2021
PDFKontrata për prokurimin e tubave të kanalizimeve të valëzuara F200, 250 dhe 315 SN 82021
PDFKontrata për ndërtimin e kanalizimit fekal në rrugët e komunës së Bërvenicës2021
PDFKontrata për prokurimin e një automjeti të ri me rritje të kalueshmërisë2021
PDFMarrëveshje për ndërtimin e një klase në shkollën rajonale “7 Marsi” në f. Miletinë2020
PDFKontrata për prokurimin publik të energjisë elektrike2020
PDFKontrata për prokurimin e druve të nxemjes për nevojat e shkollave fillore dhe rajonale2020
PDFMarrëveshja për instalimin e ngrohjes qendrore në shkollën rajonale “Kosta Racin” në f. Sedlarcë e poshtme2020
PDFMarrëveshje për rindërtimin e tualeteve-ambienteve sanitare në shkollën qendrore “7 Marsi” në f. Çellopek2020
PDFMarrëveshje për ndërtimin e sistemit të ngrohjes për shkollën fillore “7 Marsi” në f. Çellopek2020
PDFKontrata për punët ndërhyrëse për ndërtimin dhe rindërtimin e objekteve të infrastrukturës për nevojat e komunës së Bërvenicës2020
PDFKontrata për prokurimin e shtyllave të galvanizuar për lartësinë e ndriçimit rrugor L = 6m2020
PDFKontrata për prokurimin publik të shërbimeve të komunikimit celular2020
PDFMarrëveshja për rregullimin e peizazhit të gjelbër në të gjitha vendbanimet e komunës së Bërvenicës2020
PDFMarrëveshje për ndërtimin e një gardhi elastik në rrugën lokale në f. Gurgurnicë2020
PDFKontrata për prokurimin e druve të nxemjes2019
PDFKontrata për ndërtimin e rrugës komunale f. Miletinë – f. Bllacë2019
PDFMarrëveshja kornizë për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe zonave të tjera urbane2019
PDFMarrëveshje për rindërtimin e e një rruge grumbullimi në f. Çellopek2019
PDFKontrata për ndërtimin e rrugës komunale P-2233 f. Tenovë2019
PDFKontrata për prokurimin dhe transportin e peletit2019
PDFMarrëveshje për rindërtimin dhe rehabilitimin e rrugës Braqa Janiq në f. Bërvenicë2019
PDFKontrata për prokurimin dhe transportin e kripës industriale rrugore2019

Plani vjetor

VitiTitulli
2023Plani vjetor
2022Plani Vjetor verzioni 5

TitulliTipi
Plani 2018Shkarko PDF
Marrëveshje 08, 2018Shkarko PDF
Marrëveshje 09, 2018Shkarko PDF
Marrëveshje 10, 2018Shkarko PDF
Marrëveshje 11, 2018Shkarko PDF
Marrëveshje 12, 2018Shkarko PDF
Marrëveshje 13, 2018Shkarko PDF
Marrëveshje me JPPShkarko PDF
Vendim 12, 2018Shkarko PDF
Vendim 13, 2018Shkarko PDF
Vendim 14, 2018Shkarko PDF
Vendim 15, 2018Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 08, 2018Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 09, 2018Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 10, 2018Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 11, 2018Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 12, 2018Shkarko PDF
Vendim për nevojë 10, 2018Shkarko PDF
Vendim për nevojë 11, 2018Shkarko PDF


Udhëheqës i seksionit: Haqim Ramadani
Email adresa: javni.nabavki@brvenica.gov.mk