Skip to content

Integriteti dhe Antikorrupsioni

TIPIDokument
PDFPlani vjetor për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit në komunën e Bërvenicës për vitin 2024
PDFPlani vjetor për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit në komunën e Bërvenicës për vitin 2023
PDFPlani vjetor për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit në komunën e Bërvenicës për vitin 2022
PDFPolitika e integritetit të komunës së Bërvenicës 2022
TIPIDokument
PDFKodi i Etikës për Zyrtarët Vendorë
PDFKodi për Zyrtarët Administrativë
PDFRregullat për raportimin e brendshëm
LidhjeLista e zyrtarëve lokalë – DKSK
PDFTë ardhurat mujore të personave të zgjedhur dhe të emëruar në komunën e Bërvenicës për vitin 2021

Të nderuar qytetarë, komuna e Bërvenicës ka raportim elektronik të ryshfetit dhe korrupsionit.

Anonimiteti dhe diskrecioni i përdoruesve është një kusht i rëndësishëm që qytetarët të inkurajohen dhe të jenë aleatët tanë në luftën kundër korrupsionit.

Në të njëjtën kohë, qytetarët do të mund të dorëzojnë aplikacionin anonim në mënyrë elektronike përmes web-faqes së komunës së Bërvenicës www.brvenica.gov.mk ose në e-mail në adresën në vijim: opstina@brvenica.gov.mk

Qëllimi i projektit “Raporto Korrupsionin” është parandalimi i rreziqeve korruptive, si një sistem efikas për parandalimin efektiv në luftën kundër korrupsionit.