Skip to content

Fletorja Zyrtare

29.03.2024Nr.43Fletorja Zyrtare
08.03.2024Nr.42Fletorja Zyrtare
23.02.2024Nr.41Fletorja Zyrtare
19.01.2024Nr.40Fletorja Zyrtare
02.01.2024Nr.39Fletroja Zyrtare
22.12.2023Nr.38Fletroja Zyrtare
10.11.2023Nr.37Fletorja Zyrtare
01.11.2023Nr.36Fletorja Zyrtare
29.09.2023Nr.35Fletorja Zyrtare
13.09.2023Nr.34Fletorja Zyrtare
31.08.2023Nr.33Fletorja Zyrtare
01.08.2023Nr.32Fletorja Zyrtare
03.07.2023Nr.31Fletorja Zyrtare
27.06.2023Nr.30Fletorja Zyrtare
26.05.2023Nr.29Fletorja Zyrtare
28.04.2023Nr.28Fletorja Zyrtare
23.03.2023Nr.27Fletorja Zyrtare
14.03.2023Nr.26Fletorja Zyrtare
24.02.2023Nr.25Fletorja Zyrtare
13.02.2023Nr.24Fletorja Zyrtare
31.01.2023Nr.23Fletorja Zyrtare
26.12.2022Nr.22Fletorja Zyrtare
23.12.2022Nr.21Fletorja Zyrtare
09.12.2022Nr.20Fletorja Zyrtare
08.11.2022Nr.19Fletorja Zyrtare
01.11.2022Nr.18Fletorja Zyrtare
21.09.2022Nr.17Fletorja Zyrtare
16.08.2022Nr.16Fletorja Zyrtare
08.07.2022Nr.15Fletorja Zyrtare
02.06.2022Nr.14Fletorja Zyrtare
25.05.2022Nr.13Fletorja Zyrtare
16.05.2022Nr.12Fletorja Zyrtare
29.04.2022Nr.11Fletorja Zyrtare
22.04.2022Nr.10Fletorja zyrtare
12.04.2022Nr. 9Fletorja zyrtare
29.03.2022Nr. 8Fletorja zyrtare
28.02.2022Nr. 7Fletorja zyrtare
25.02.2022Nr. 6Fletorja zyrtare
28.01.2022Nr. 5Fletorja zyrtare
28.12.2021Nr. 4Fletorja zyrtare
07.12.2021Nr. 3Fletorja zyrtare
01.12.2021Nr. 2Fletorja zyrtare
26.11.2021Nr. 1Fletorja zyrtare

Fletorja zyrtare 2017 – 2021

07.10.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 72 


14.09.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 64 


23.07.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 59 


10.06.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 57 


27.05.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 56 


28.04.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 55 


31.03.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 54 


25.02.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 53 


28.01.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 52 


19.01.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 51


25.09.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 43 


30.07.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 41 


07.02.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 37 


28.01.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 36  


27.12.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 35


02.12.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 34 


15.11.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 33 


30.10.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 32 


27.09.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 31 


30.08.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 30 


16.07.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 28 


18.06.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 27


17.05.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 26  


18.04.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 24 


28.03.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 20 


28.02.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 19 


31.01.2019

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 18 


31.12.2018

Fletorja zyrtare e komunës së Bërvenicës nr. 17