Skip to content

Të dhënat e hapura

Komuna e Bërvenicës është përfshirë në trendin e të dhënave të hapura që mund të jenë të dobishme për të gjithë qytetarët e vendit tonë. Ky hap krijon një ekosistem dinamik të të dhënave të hapura në të cilin të dhënat prodhohen, hapen, pasurohen dhe ripërdoren nga aktorë të ndryshëm në sektorin publik, privat, akademik dhe civil.

1BuxhetiTë hyrat 2022
2BuxhetiShpenzimet 2002
3AdministrataTë punësuarit 2022
4Objektet fetareObjektet fetare
5KomisionetAnëtarët e Këshillit
6KëshilliKëshilli
7Bashkësitë urbane lokaleBashkësitë lokale
8Institucionet arsimoreInstitucionet arsimore
9Projektet ZHELProjektet 2021
10Prokurimet publikeMarrëveshjet e lidhura 2021
11Fletorja zyrtareFletorja zyrtare 2021
12SportObjektet sportive
13Shërbimet komunaleShërbime