Skip to content

 

NJOFTIM

NJOFTIM

Më datë 19.11.2023 me kërkesë të ,, Kryqit të kuq,, të RMV në hapësirat e komunës së Bërvenicës (salla e mbledhjeve , ndërtesa e vjetër) do të mbahet aksioni humantarë,...
Read More
Mbldhja e Këshillit

Mbldhja e Këshillit

Sot 09.11.2023 do të mbahet mbledhja e Këshillit në ora 13:00. https://youtube.com/live/XOTKZYXElro?feature=share
Read More
MBLEDHJA E KËSHILLIT

MBLEDHJA E KËSHILLIT

Sot 31.10.2023 do të mbahet mbledhja e Këshillit në ora 13:00. https://youtube.com/live/1aEALvy1v4M?feature=share
Read More
SHPALLJE PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE

Nё pajtueshmёri me ndryshimet tё Ligjit pёr tatim nё pronё (,,Gazeta zyrtare e RM-sё nr. 61/04…Gazeta zyrtare e RMV nr.151/21),e cila filloi tё nga 01.01.2022. Komuna e Bёrvenicёs i informon...
Read More
TATIMI IM, PËR KOMUNËN TIME!

TATIMI IM, PËR KOMUNËN TIME!

Komuna e Bërvenicës i bashkohet fushatës "Tatimi im, për komunën time!" - Për komuna më të mira, duke shlyer në kohë tatimin mbi pronën, e cila realizohet në bashkëpunim me...
Read More
PROCEDURA PËR REALIZIMIN E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT

PROCEDURA PËR REALIZIMIN E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT

PROCEDURA KËRKESË PËR PAGESË VENDIM PERSONI I AUTORIZUAR KËRKESË PËR FILLIMIN E PROCEDURËS
Read More
Ekspozitë shtetërore të qenve

Ekspozitë shtetërore të qenve

?Një fundjavë tjetër në të cilën komuna e Bërvenicës është qendra e një ekspozite të bukur kombëtare.Përkatësisht, Shoqëria "Balltepe" e Tetovës organizoi ekspozitë shtetërore të qenve të racës së pastër...
Read More
VENDIM PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR PUNËSIM
FLETËPARAQITJE

FLETËPARAQITJE

Për punësim pas shpalljes publike për lidhjen e marrëdhënies së punës me kohë të pacaktuar.FLETËPARAQITJE
Read More
NJOFTIM

NJOFTIM

Të nderuar, Për shkak të investimit dhe punëve nga MEPSO në nivelin e tensionit 110kV në trafostacionin e madh 110kV Tetovë 1. Natën mes të shtunës dhe të dielës në...
Read More
Komuna e Bërvenicës
few clouds 3°C
few clouds
Sunrise: 06:41
Sunset: 16:06

 

 

NJOFTIM

Më datë 19.11.2023 me kërkesë të ,, Kryqit të kuq,, të RMV në hapësirat e komunës së Bërvenicës (salla e mbledhjeve , ndërtesa e vjetër) do të mbahet aksioni humantarë, ku ekipet e Shërbimit të Transfuzionit Tetovë pandërprerë do ta…

SHPALLJE PUBLIKE

Nё pajtueshmёri me ndryshimet tё Ligjit pёr tatim nё pronё (,,Gazeta zyrtare e RM-sё nr. 61/04…Gazeta zyrtare e RMV nr.151/21),e cila filloi tё nga 01.01.2022. Komuna e Bёrvenicёs i informon tё gjithё personat fizik dhe juridik tё cilёt posedojnё pronё…

TATIMI IM, PËR KOMUNËN TIME!

Komuna e Bërvenicës i bashkohet fushatës “Tatimi im, për komunën time!” – Për komuna më të mira, duke shlyer në kohë tatimin mbi pronën, e cila realizohet në bashkëpunim me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar…

1 2 24

 

INFORMATA TË DOBISHME PËR KOMUNËN

Komuna e Bërvenicës
ADRESA E KOMUNËS

Rr. “M.Tito” pn 
1216, Bërvenicë
Republika e Maqedonisë së Veriut

ORARI I PUNËS

E Hënë – E Premte
Nga 08:00 deri 16:00
Pauzë prej 10:30 deri 11:00

KONTAKT INFORMATA

Tel: 044/456-015

E-mail: opstina@brvenica.gov.mk

Kryetar i komunës z. Jovica Ilievski
gradonacalnik@brvenica.gov.mk

Sekretar z. Goran Jovanovski
sekretar@brvenica.gov.mk

E-mail për diasporën
dijaspora@brvenica.gov.mk

RRJETET SOCIALE