Home » Dokumentet

Dokumentet

Dokument

VENDIM

Për përcaktimin e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për ndërtimin e ndërtesave të banimit familjar dhe objekteve të tjera