Skip to content

Administrata


KODEKSI I ZYRTARËVE
ADMINISTRATIV
RREGULLORE PËR
RENDIN E PUNËS
SHIKIMI TABELAR I TË
PUNËSUARVE NË KOMUNËN
E BËRVENICËS
DEKLARATA PËR PRANIMIN E MISIONIT
TË PËRBASHKËT PËR TË PUNËSUARIT
NË SEKTORIN PUBLIK
KONTRATA
KOLEKTIVE
DokumentDokumentDokumentDokumentDokument
Emri Mbiemri Vendi i punësE-mailTelefon
GoranJovanovskiSekretarsekretar@brvenica.gov.mk075-402-838
HaqimRamadaniUdhëheqës i seksionit për furnizime publikejavni.nabavki@brvenica.gov.mk072-273-873
IbrahimAjdariUdhëheqës i Sektorit për çështje financiarefinansii@brvenica.gov.mk070-247-762
RexhijeBajramiUdhëheqës i seksionit për administrim me tatimet dhe taksatdanoci@brvenica.gov.mk070-665-070
DashmireZiberiBashkërpuntor për përcaktimin e tatimeve të tokave
përpersonat fizik dhe juridikdhe zbulimin e obliguesive të rinj
danoci@brvenica.gov.mk070-295-241
ZimbileDemiriUdhëheqës i seksionit për resurse njerzoreresursi@brvenica.gov.mk075-200-183
NedimeSallaiUdhëheqës i seksionit për revizion të brendëshëmvnatresna.revizija@brvenica.gov.mk071-210-375
SlavicaTodoroskaUdhëheqës i seksionit për ambient jetësorzivotna.sredina@brvenica.gov.mk070-295-251
NatashaStojçeskaBashkëpuntor i lartë i akteve të këshillit dhe pregaditjen
e akteve të këshillit dhe trupave punues
pravni.raboti@brvenica.gov.mk070-295-148
ZhaklinaGlishovskaKëshilltar për hapsir dheplanifikim urbanistikpravni.raboti@brvenica.gov.mk070-295-741
AbilDurmishiReferent i pamvarur- Pregaditje dhe rregullim i
dokumentacioneve nga lëmia e urbanizmit dhe
planeve urbanistike
zivotna.sredina@brvenica.gov.mk 071-369-141
JakupHuseiniKëshilltar-Inspektor konunalkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk078-333-320
ArmendZeqiriBashkëpuntor i lartë për plane urbanistike dhe projekte dhe GJISurbanizam@brvenica.gov.mk070-295-148
EminJakupiBashkëpuntor i ri Evidentim i çertifikatave për plane urbanistikeurbanizam@brvenica.gov.mk075-200-182
AlifekriMuslijiReferent i pavarur- Ekonomistfinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk070-348-652
AnetaAntoskaReferente e pavarur – Sekretare teknike e kryetaritdanoci@brvenica.gov.mk070-295-107
DrakçeStefanovskiKëshilltar- inspektor për ambientin jetsorkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk076-229-129
MiremeRushitiBashkëpuntor i lartë për zhvillim ekonomik lokaller@brvenica.gov.mk071-226-221
ArifeIdriziReferente e pavarur -Arhivarhivar@brvenica.gov.mk
IlirjanaShabaniReferente e pavarur-evidencë personaleresursi@brvenica.gov.mk070-295-100
XhevatImeriReferent i pavarur- kujdestar komunalkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk070-247-931
IdrizIdriziReferent i pavarur-për kontrollin e dokumenteve financiarefinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk071-568-085
NikoletkaMomiroskaReferente e pavarur -Arkëtarefinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk075-367-539
AzizZendeliPastrues-mirmbajtës i higjenës dhe parkut
MileMileskiPastrues-mirmbajtës i higjenës dhe parkut
KaticaKrcevaPastrues-mirmbajtës i higjenës dhe parkut
GjorgjiBozhinoskiInspektor i autorizuar i ndërtimit
071-318-770