Skip to content

ZHEL

ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL


Programi për aktivitetet e komunës së Bërvenicës në lëminë e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

VitiPropozim programiProgrami 
2021PropozimiDokument
2020Dokument

Vendimi dhe kontrata për ofrimin e furnizimit me ujë dhe kanalizime

TipiVendimi 
PDFDokument

Plan për aktivitetet e shërbimit që do të përfshijë frekuencën dhe kohën e shërbimeve që kryhen rregullisht për mbledhjen e mbeturinave dhe pastrimin e rrugëve, ndriçimin rrugor, qentë e pastrehë dhe sëmundjet infektive në nivelin e komunës së Bërvenicës.

TipiStudimi i
fizibilitetit 2018
Programi për
sëmundjet
infektive
Programi
për qentë endacak
Programi
për mjedis të pastër
PDFDokumentDokumentDokumentDokument

Plan programi i seksionit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2019

Plani për vitin 2019  


Mbrojtja e ambientit jetësor dhe zhvillimi ekonomik lokal         

Realizimi i projekteve për vitin 2018  


Udhëheqës i seksionit:

E-mail adresa: ler@brvenica.gov.mk