Ftesë për të marrë pjesë në prezantimin publik 

Sipas propozimit të Planit Urbanistik për fshatin Bërvenicë, me përpunimin e blloqeve 1, 2, 3, 4, KK Bërvenicë, komuna e Bërvenicës, me periudhë të planit 2021-2031, me nr.tekn.D1719 prej Janari 2023 e përpunuar nga ,,GO PLAN” SHPK GOSTIVAR, do të mbahet prezantimi publik më date 09.05.2023. (e martë) nga ora 11:00 deri në 16:00 në hapsirat e sallës së këshillit të komunës Bërvenicë.