Skip to content

AKTVENDIM 14-1894

Miratohet Programa projektuese, е kërkuesit Goran Markovski nga f.Radovec, rr.101, nr.pn përmes të autorizuarit ,,Pro Inzhenering” shpk eksport-import nga Tetova, për përpunimin e PU jashtë vendbanimit të planit urbanistik për ndërtimin e objektit me destinim A1.5-Shtëpi në përbërje të oborit ekonomik, në Pk.nr.130, PK.nr. 172, dhe pjesë nga PK.nr.942, KK. Radovec. Komuna e Bërvenicës. me nr.tekn. 04- 58/2022-2 e përpunuar nga ,,Pro Inzhenering” shpk eksport-import nga Tetova nga Shtatori 2023.