Skip to content

AKTVENIDM 14-1448

Miratohet Programa projektuese, е kërkuesit KOM OA, Dioqeza Tetovë-Gostivar, Tetovë,
nëpërmjet të autorizuarit ,,POLLOGPROEKT-PRO,, Shpk Gostivar, për përpunimin e PU jashtë vendbanimit të planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore GP_1.1, me destinim V5- Institucione fetare / V5.4-Manastire, në pjesë të PK 1/1, KK Stençe – komuna e Bërvenicës, me nr.tekn. 31/23, e përpunuar nga ,,POLLOGPROEKT-PRO,, Shpk Gostivar.