Skip to content

PLANI OPERATIV

Për mirëmbajtjen dimërore të rrjetit të rrugëve lokale dhe rugicave në vendbanimet komunale. Si dhe përcaktimin e personave kordinator.